Státní rozpočet ČR na rok 2020

Příjmy


Výdaje


SchodekZdroj: Zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2020

Další údaje jsou v přípravě…