Podmínky užívání stránek


Obecná ustanovení

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek czfin.cz (dále jen „Stránka“) je fyzická osoba, která je zapsána jako držitel domény Stránek v příslušném registru Whois (dále jen „Provozovatel“). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatelé“). Provozovatel vychází z předpokladu, že používáním Stránek vyjadřují uživatelé souhlas s těmito Podmínkami užívání.

Odmítnutí odpovědnosti

Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací, které jsou na Stránkách publikovány. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění aktualizovat obsah a provádět změny Stránek. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které mohou Uživatelům Stránek vzniknout v souvislosti s jejich užíváním.

Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na Stránkách z jiných zdrojů, které jsou uvedeny. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah stránek třetích subjektů, na které mohou být Uživatelé přesměrováni prostřednictvím Stránek. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu či jinou propagaci, která je na Stránkách umístěna třetí stranou.

Užívání stránek

Přístup a užívání stránek je bezplatné.

Uživatel je povinen při návštěvě Stránek dodržovat právní předpisy a respektovat právo Provozovatele či třetích osob.

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti a provozu těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek.

Cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že naše stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies.

Cookies je malé množství dat, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači a umožňují lepší přizpůsobení obsahu.

Jaké používáme soubory cookies

Na našem webu používáme:

Technické cookies (krátkodobé) – nezbytné pro běžné používání stránek a ukládání uživatelských nastavení.

Analytické cookies (dlouhodobé) – umožňují nám sledování dat o návštěvnosti stránek a využívání různých funkcí. Tyto informace používáme pro vylepšování našich stránek. Analytické cookies jsou nastavovány třetí stranou – Google Analytics.

Správa souborů cookies

Běžné internetové prohlížeče podporují správu cookies a umožňují ve svém nastavení vypnutí práce s cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití. Jsou-li cookies v prohlížeči povoleny, považuje se to za udělení souhlasu s ukládáním cookies.

Odkazy na pokyny ke správě cookies v běžných prohlížečích jsou uvedeny níže.

Google Analytics

Za účelem lepšího přizpůsobení našich stránek využíváme nástroj Google Analytics pro měření dat o chování uživatelů. Informace o tom, jak Google zpracovává a využívá data, naleznete zde.

Závěrečná ustanovení

Znění těchto Podmínek užití je oprávněn Provozovatel kdykoliv měnit či doplňovat.

Je-li některé ustanovení těchto Podmínek užívání neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, místo neplatných ustanovení se použije takové, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Kontaktní email na Provozovatele: czfin@czfin.cz

Datum vydání: 22.11.2020